Udržitelnost

Nezařazené

Udržitelnost je pro nás více než jen slovo. Žijeme jí, věříme v ni, myslíme na ni a jsme přesvědčeni, že pro naši budoucnost je udržitelnost jedinou cestou vpřed. Pevně věříme, že dnešní životní podmínky a vysoká životní úroveň můžou udržovat svět pro budoucí generace krásný a různorodý. Chceme, aby naše děti viděly svět, různé národy, zvířata a přírodu v celé její kráse a rozmanitosti. My v Julius Meinl na tom už pracujeme, přidejte se k nám.

Udržitelnost formovala naše dějiny už od počátků: V roce 1862 se Julius Meinl stal největším dovozcem kávy a čaje v Rakousku-Uhersku. S růstem společnosti se zvyšovala i společenská odpovědnost vůči zaměstnancům. Společnost Julius Meinl byla vždy napřed, co se týče společenské odpovědnosti. Byli jsme první společností s péčí o děti a s domácí dovolenou pro zaměstnance v 20. století. Také jsme poskytovali zdravotní péči a bezplatné lékařské konzultace v časech, kdy to nebylo obvyklé.

V důsledku toho byl udržitelný rozvoj v společnosti Julius Meinl vždy charakterizován prostřednictvím:

  • Prémiové kvality a nejlepších služeb
  • Sociální angažovanosti
  • Otevřeného a kosmopolitního chování

Tyto hodnoty ochraňuje již pátá generace rodiny Meinl.

Udržitelnost znamená splňovat současné požadavky a potřeby lidí, aniž by byly omezeny a ohroženy potřeby budoucích generací.”

WCED report „Our Common Future“, 1987

Naše nejnovější úspěchy v udržitelnosti:

  • Výrazně jsme snížili množství obalového materiálu, čímž pozitivně přispíváme ke zlepšování životního prostředí.
  • Vynalezli jsme alternativní obalové materiály, jako například rozložitelné čajové sáčky ze soilonu.
  • V našem výrobním podniku ve Vicenze jsme implementovali systém environmentálního managementu ISO 14001.
  • Využíváme odpadní teplo z pražicích strojů ve výrobním podniku ve Vicenze k vytápění/chlazení našich kancelářských prostorů, čímž se výrazně snižují emise CO2.2 emissions.
  • Zavedli jsme seznamy pro udržitelné veřejné zakázky na zajištění spravedlivých pracovních podmínek.


Jsme hrdými členy těchto organizací:

Fairtrade

Certifikát Fair Trade zaručuje, že dovozci, pražírny kávy a obchodníci zaplatí stanovenou minimální cenu pěstitelům kávy. Tato cena je vyšší než obchodovaná cena na světovém trhu. Pěstitelům kávy jsou tedy nabídnuty lepší pracovní a životní podmínky, jakož i jasnější perspektiva.

Touto iniciativou přispíváme k dosažení cílů organizace Fair Trade – zaručení minimální ceny, dlouhodobé dodací smlouvy, přímý obchod mezi výrobcem a zákazníkem, investice do sociálních a komunitních podpůrných projektů, ochrana životního prostředí. Ačkoli je to jen malý krok, pro lidi zaměstnané ve výrobě kávy znamená významný rozdíl.

Více o našich Fairtrade kávách 

Viz také: www.fairtrade.net

UTZ

UTZ je zkratka pro udržitelné zemědělství a lepší příležitosti pro farmáře, jejich rodiny a naši planetu.

Úroda kávy byla vždy hlavním zdrojem zisků, proto je zvyšování kvality jedním z našich hlavních cílů. Potřebujeme pracovat efektivněji. UTZ nám poskytuje dobré řídící nástroje a je tak zřejmé, kde jsou zlepšení zapotřebí.”

Zdroj: www.UTZ.org

Program UTZ umožňuje farmářům a zemědělcům dozvědět se o lepších metodách hospodaření, o zlepšení pracovních podmínek a starat se lépe o děti a životní prostředí. Farmáři zapojeni do programu UTZ pěstují lepší úrodu, generují vyšší zisk a vytvářejí lepší příležitosti vedle ochraňováni přírody a zajišťování přírodních zdrojů. Přísné požadavky na správnou zemědělskou praxi a management, bezpečné a zdravé pracovní podmínky, odstranění dětské práce a ochrana životního prostředí jsou pečlivě sledovány nezávislými třetími stranami. Organizace UTZ sleduje a stopuje putování kávy z farem až na police v obchodech. Takto si mohou být spotřebitelé jisti, že jejich oblíbený produkt byl pěstován, sbírán a zpracován udržitelným způsobem. Taková káva chutná mnohem lépe.

Více o našich UTZ kávách.

Organic/Bio

Pokud se dnešní spotřebitel rozhodne koupit nebo jíst organické produkty, měl by mít jistotu, že jsou v souladu s přísnými pravidly EU. Výrobky, které nesplňují tyto normy, nesmí být označovány za organické, nést ekologické logo EU nebo jeho národní ekvivalent.To je důvod, proč se nařízení EU o ekologickém zemědělství vztahuje nejen na výrobu a zpracování, ale i na kontrolu a označování biopotravin. Takže pokud budete kdykoliv kupovat biopotraviny, můžete si být jisti, že byly vyrobeny v souladu s přísnými pravidly ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a byly kontrolovány tomu odpovídajícím způsobem. 

Více o našich Organic/Bio čajích 

Viz také:www.organic-farming.europa.eu